homepage

HOME

Welkom op de site van de vereniging KBO Seniorenbelang Assendelft-Westzaan.

Inmiddels bestaan wij al 65 jaar en hebben ruim 350 leden.

Wij als lokale KBO willen de belangen behartigen voor alle oudere inwoners in de Zaanstreek.

De centrale organisatie behartigt de belangen bij de Provincie en de landelijke Overheid.

Verder stellen wij ons tot doel elke maand een activiteit te organiseren.

Daarbij wordt gedacht aan ontspanning maar zeker ook aan themamiddagen met onderwerpen die er toe doen.

Het staat onze leden vrij suggesties te doen, graag zelfs.

Ook ondersteunt de vereniging inwoners van Zaanstad die hulp nodig hebben, van welke aard dan ook.

Een belangrijk speerpunt is ondersteuning bij keukentafelgesprekken met de Gemeente c.q. het Sociaal WijkTeam.

Maar eveneens hulp bij een belastingaangifte, huursubsidie of zorgtoeslag.

Wij zijn er voor u.

Het lidmaatschap is per persoon slechts € 25,00 per kalenderjaar.

Daarvoor krijgt u ook 10 maal per jaar het KBO Magazine op de mat evenals de nieuwsbrief van de eigen afdeling.

Wordt u in de loop van een jaar lid, dan passen wij de contributie voor het eerste jaar aan.

Opzeggen kan alleen per kalenderjaar, uiterlijk in november voor het nieuwe jaar.  

Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Klik dan hier